Thông điệp từ Nihon Parkerizing

TRANG CHỦ / DOANH NGHIỆP

Thông điệp từ Nihon Parkerizing

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội.
Nihon Parkerizing, trong Kế hoạch quản lý giữa kỳ lần thứ hai, đã đề xuất ba trụ cột sau đây: Tăng cường và mở rộng các doanh nghiệp cốt lõi. Tăng cường cấu trúc của tổ chức. ‘Tạo ra một công ty định hướng công nghệ, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm sự tăng trưởng hơn nữa trong các thị trường hiện tại cũng như chấp nhận thách thức khi bước vào các lĩnh vực kinh doanh mới.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ theo đuổi sự đổi mới dựa trên trục công nghệ cốt lõi tích lũy của chúng tôi để cung cấp hàng hóa chất lượng cao và dịch vụ nhanh chóng và tối ưu để tăng sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi sẽ tăng cường mối quan hệ giữa các nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới để thúc đẩy các sáng kiến cải tiến chất lượng toàn cầu và tăng cường hệ thống phát triển của chúng tôi trong lĩnh vực sửa đổi bề mặt của nhiều loại chất nền.

Nihon Parkerizing được thành lập vào năm 1928 và sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập vào năm 2018. Triết lý của công ty chúng tôi là đóng góp cho việc bảo tồn môi trường toàn cầu và tạo ra một xã hội phong phú hơn bằng cách thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế và tạo ra giá trị mới cho tài nguyên thông qua sửa đổi bề mặt của nhiều loại vật liệu khác nhau. Với suy nghĩ này khi chúng tôi hướng tới năm thứ 90 và xa hơn với thế kỷ của mình, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau theo phương châm ‘BAY TỚI TƯƠNG LAI’, thúc đẩy cải cách phong cách làm việc để cải thiện năng suất trong tất cả của các doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo ra các quy trình tối ưu và làm việc về tiêu chuẩn hóa, tăng cường phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường làm việc. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có được sự tin tưởng của tất cả các bên liên quan và tiếp tục là một công ty đáp ứng mong đợi.

Chúng tôi cũng sẽ tăng cường quản trị doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội, tiếp tục phát triển hơn nữa cùng với các bên liên quan khi chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực sửa đổi bề mặt

Tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của bạn.

Kentaro Sato
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
Nihon Parkerizing Co., Ltd.
July 2017