Production

HOME / Production

Hóa chất xử lý bề mặt được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Việt Nam

Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2009 tại Lô 8, đường TS25, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh. Với công suất thiết kế ban...

Learn more