Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Nihon Parkerizing

TRANG CHỦ / DOANH NGHIỆP

Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Nihon Parkerizing

Dựa trên triết lý công ty của chúng tôi, Nihon Parkerizing sẽ góp phần bảo tồn môi trường toàn cầu của chúng tôi và tạo ra một xã hội phong phú hơn bằng cách thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế và tạo ra giá trị mới cho tài nguyên thông qua sửa đổi bề mặt của nhiều loại vật liệu.

Kể từ khi là công ty đầu tiên giới thiệu công nghệ chống gỉ (công nghệ phosphat kẽm) tại Nhật Bản, chúng tôi đã tiếp tục trong nhiều năm để đóng góp vào lĩnh vực công nghệ biến đổi bề mặt đặc biệt cho kim loại, trong một loạt các ngành công nghiệp từ các ngành công nghiệp chính đến công nghiệp tiên tiến. lĩnh vực. Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sửa đổi bề mặt, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình đối với tác động của các hoạt động của công ty đối với xã hội và tham gia vào nhiều sáng kiến để đáp ứng sự mong đợi của xã hội.

Thông qua những sáng kiến này, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của công ty cũng như thúc đẩy việc tạo ra một xã hội bền vững.