Technical services

HOME / Technical services

Với đội ngũ kỹ sư hóa học chuyên môn cao, chúng tôi luôn thực hiện các thử nghiệm để cung cấp phương pháp tốt nhất nhằm đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng của khách hàng.

Dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật và bán hàng trẻ và năng động. Họ có đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý bề mặt. Chúng tôi luôn...

Learn more