Giới Thiệu

TRANG CHỦ / DOANH NGHIỆP

Giới thiệu về Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội

Tập đoàn Nihon Parkerizing là chuỗi các công ty hàng đầu trong lĩnh vực xử lý bề mặt. Chúng tôi tập trung phát triển các hóa chất xử lý bề mặt kim loại với bề dày kinh nghiệm và kiến thức rộng lớn của chúng tôi trong lĩnh vực xử lý bề mặt hơn 8 thập kỷ qua.
Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội là công ty dẫn đầu thị trường về hóa chất xử lý bề mặt & tiền xử lý ở Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghệ với tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.