Liên hệ

HOME / Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi:
Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội (VPH)
Địa chỉ: Lô 8 – đường TS25 – KCN Tiên Sơn – P.Đồng Nguyên – TP.Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam
Điện thoại: +84-222-3745 525 / 35 / 45.
Website: www.parkerizing.com.vn
Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing (VPC) 
Địa chỉ: 12 Đại lộ Độc Lập - KCN VSIP - TX.Thuận An - tỉnh Bình Dương - Việt Nam 
Điện thoại: +84-274-3743 152 / 53 / 3782 620. Fax: +84-274-3743 151 
Website: www.vnparkerizing.com

Bản đồ vị trí Công ty

Tải về bản đồ VN Parkerizing Hà Nội


Vui lòng điền các thông tin vào form để gửi tới chúng tôi:


    Your name
    Phone no *
    E-mail *
    Message