Thiết Bị

HOME / Thiết Bị

Thiết Bị

Trang thiết bị phục vụ cho phân tích , thử nghiệm và kiểm tra:

 

Phòng thí nghiệm


Phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ dụng cụ trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu phân tích toàn diện như định lượng, định tính, thành phần hóa học.

Máy đo tổng lượng Cacbon hữu cơ-TOC

Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ ( Máy đo TOC) đo tổng lượng cacbon hữu cơ trong mẫu lỏng hoặc mẫu nước: Trong các ứng dụng của lĩnh xử lý bề mặt kim loại máy giúp việc xác một chỉ tiêu quang trọng là độ nhiễm dầu trong các bể tẩy dầu, rửa nước hoặc các bể xử lý khác thông qua việc xác định tổng lượng Cacbon trong mẫu. Dựa vào kết quả đo TOC của mẫu chúng ta còn có thể xác định được một số tạp chất hữu cơ khác có thể nhiễm vào vào bể trong quá trình sử dụng.

Máy đo phổ hấp thụ nguyên tử-AAS


Đây là máy đo dựa trên nguyên lý hấp thụ của nguyên tử.
Ứng dụng máy trong phòng thí nghiệm VPH: Dùng để xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại trong các bể xử lý hóa chất với độ chính xác cao (ppm) như: Kẽm (Zn), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Canxi (Ca), Đồng (Cu).

 

 

Kính hiển vi điện tử quét -SEM


Kính hiển vi điện tử quét: là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật rắn bằng cách sử dụng một chùm điện tử (chùm các electron) hẹp quét trên bề mặt mẫu.
Ứng dụng kính hiển vi điện tử tại VPH: Ghi lại hình ảnh vi cấu trúc của bề mặt sản phẩm thép trong quy trình phosphats hóa.(Ảnh SEM)

Máy phát xạ huỳnh quang tia X-XRF

Máy phát xạ huỳnh quang tia X (XRF): Dùng để phân tích định lượng và bán định lượng các nguyên tố hóa học
trong bảng hệ thống tuần hòan từ Oxy tới Uranium cho các mẫu rắn như sắt, thép , nhôm, nhựa.
Ứng dụng XRF tại phòng thí nghiệm VPH: Xác định khối lượng lớp phủ Zn, Ni, Mn trên bề mặt thép thường (SPCC), hàm lượng lớp phủ P,Ni,Mn trên bề mặt thép mạ (GA), Zr, P,Cr trên bề mặt nhôm.

Các thiết bị kiểm tra khác như máy đo pH, EC, RmV, Free Floride

Hệ thống thiết bị và máy móc phụ trợ cho việc thử nghiệm và phân tích: Các Mini line thử nghiệm, máy khuấy từ, máy cắt, máy mài, máy dập.