Kiểm tra chất lượng

HOME / Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Với mục tiêu chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu nên việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng luôn được chúng tôi duy trì trong các hạng mục công việc để đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ do chúng tôi cung cấp đạt chất lượng tốt nhất khi đến tay khách hàng và thỏa mãn nhu cầu của khách hang. Việc kiểm tra kiểm soát được thực hiện thông qua các quá trình sau:

  • Kiểm tra nguyên liệu đầu vào.
  • Kiểm tra trong quá trình sản xuất.
  • Kiểm tra sản phẩm đầu ra.
  • Kiểm tra tại dây truyền xử lý sản phẩm của khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm xử lý bề mặt.
  • Luôn tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.