Liên hệ

HOME / Liên hệ

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKEIZING HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 8 – đường TS25 – KCN Tiên Sơn – phường Đồng Nguyên – thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 00-84-222-37455 25 / 35 / 45                    Fax: 00-84-222-37455 15

E-mail: vph@parkerizing.com.vn

Bản đồ vị trí Công ty

Tải về bản đồ VN Parkerizing Hà Nội


Miền Bắc
Tên công ty: Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội (VPH).
Địa chỉ: Lô 8 – đường TS25 – KCN Tiên Sơn – phường Đồng Nguyên – thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: +84-222-3745 525 / 35 / 45 Fax: +84-222-3745 515
E-mail: vph@parkerizing.com.vn. Website: www.parkerizing.com.vn

Miền Nam
Tên công ty: Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing (VPC).
Địa chỉ: 12 Đại lộ Độc Lập – KCN VSIP – Tx Thuận An – tỉnh Bình Dương
Điện thoại: +84-274-3743 152 / 53 / 3782 620 Fax: +84-274-3743 151
E-mail: vpc@parkerizing.com.vn. Website: www.vnparkerizing.com

Please use the contact form below to contact us.


Name of company
Department
Name *
E-mail address *
Postal code*
Country*
Address
Classification*
ContactInfomation DataOthers
Messenge